NIEUW MODEL IN HET VASTGOED: HET COÖNDERHOUD

Donderdag 16 mei a.s. organiseert De Variabele de ‘Dag Van Het Coönderhoud’. De middag staat volledig in het teken van deze nieuwe strategische samenwerkingsvorm in het vastgoedonderhoud.

In de vastgoedsector is samenwerking het verkennende stadium voorgoed voorbij: de afgelopen jaren is dit goed gebruik geworden. Goed, omdat samen optrekken een succesvolle manier is om de uitvoeringskwaliteit te verhogen, processen gecoördineerd en klantvriendelijk te laten verlopen en kosten te verlagen. De status tot nu bij samenwerking: partners maken gezamenlijke afspraken mét en vóór een bepaalde opdrachtgever (vaak een coöperatie) of in het kader van een bepaald project. Het nieuwe Coönderhoud gaat verder. De overeenkomst omvat de multidisciplinaire samenwerking voor en met alle partners van De Variabele, over lange termijn, zowel projectoverstijgend als projectgebonden. De eerste stap naar samenwerking in de hele keten.

“Samenwerking begint niet bij wat je doet, maar hoe je bent.“

De Variabele is pleitbezorger van zo intensief mogelijke samenwerking. Wil je goed blijven inspelen op de huidige en toekomstige vraag van de opdrachtgevers, dan vraagt dat om kennis en vakmanschap op het gebied van vastgoedonderhoud, duurzaamheid, verbouw en ook nieuwbouw. Een complex geheel. Door de uitdagingen consequent aan te vliegen met vaste samenwerkingspartners kun je het zo organiseren, dat alle partners optimaal profiteren van elkaars bagage en expertise. Hierdoor wint de klant, want projecten worden minimaal volgens verwachting en effectief uitgevoerd. Als klanten en hun bewoners en gebruikers tevreden zijn, winnen uiteindelijk ook de partners. Wanneer je zoiets goed wilt inrichten, vraagt dat om onvoorwaardelijk commitment van de partners. Om gezamenlijke contractuele afspraken en om een gedeelde cultuur rond de samenwerking die resulteert in trots en plezier. Dat hebben we voor ogen we met het nieuwe Coönderhoud.

De Variabele start het Coönderhoud met circa 50 partners waarmee de organisatie samenwerkt. Er worden collectief vastgelegde KPI’s gehanteerd voor de verschillende onderdelen en doelen van de samenwerking. De ambitie is om binnen de cultuur en volgens het principe van de lerende organisatie de waarde van de samenwerking voor zowel klanten als partners op een steeds hoger niveau te brengen.

Op donderdag 16 mei as., de Dag Van Het Coönderhoud, wordt de Samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend in Pathé te Nijmegen. Een ambassadeur van Omdenken praat de gasten deze middag bij over innovatie vanuit een frisse en onbevangen visie.