Duurzaamheid Innovatie en De Variabele

Er voltrekken zich grote veranderingen. Met een belangrijke en blijvende invloed op de samenleving. Nu het anders móet merkt iedereen dat het ook anders kán. Innovaties op het gebied van duurzaamheid worden dankbaar omarmd. Nieuwe ontwikkelingen gretig toegejuicht. Dat zien we graag. De Variabele maakt zich namelijk al jaren hard voor duurzaamheid en innovatie. Voor ons is dit zo vanzelfsprekend, dat we wel eens vergeten erover te vertellen.

Coönderhoud: samen duurzamer

De Variabele wil de bebouwde omgeving mooier, leefbaarder en duurzamer maken. Dat is de bottom line van onze missie. We beseffen dat we veel méér bereiken als we die handschoen samen oppakken met gelijkgestemde partners. Dat was voor ons de aanleiding om in 2019 Coönderhoud in het leven te roepen: een intensieve samenwerking met onze bouwpartners waarin vooral houding en gedrag centraal staan. Een gemeenschappelijke cultuur en commitment op het gebied van – onder meer – duurzaamheid en MVO. Samen staan we voor zaken als structurele aandacht voor toekomstig vakmanschap en duurzame innovatie. Kortweg: voor maatschappelijke winst.

Duurzaam nieuw kantoor

Natuurlijk kijken we ook kritisch naar onze eigen huishouding. Het nieuwe kantoor van De Variabele, dat op dit moment wordt gebouwd in Nijmegen, voorzien we van honderden zonnepanelen en maakt gebruik van bodemwarmte (WKO) en warmteterugwinning. Op het Partnerplein krijgt de cultuur met Coönderhoud-partners verder vorm. Met vrije werkplekken en verschillende overlegruimtes. Zo stimuleren we de innovatieve samenwerking.

Opleidingscentrum in Elst

Na een verbouwing en verduurzaming starten we in de tweede helft van 2020 met ons opleidings- en innovatiecentrum in Elst. Vakmensen kunnen hier hun vaardigheden vergroten en zich laten bijscholen tot breed inzetbare generalisten. Middenkader en kadermedewerkers van zowel De Variabele, Coönderhoud-partners als onze opdrachtgevers volgen hier ontwikkelprogramma’s op maat. Met de focus op RGS en verduurzaming brengen we vanuit een praktische insteek kennis over. Hierin voelen ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich prima thuis. Hiermee faciliteren we Social Return nog beter; een ambitie die ook al doorklinkt in onze PSO certificering. Met ons opleidings- en innovatiecentrum innoveren we niet alleen in materialen en het proces, maar vooral ook in werk en onze medewerkers. Dit wordt ondersteund door de praktische spreiding van onze  bedrijfslocaties, dichtbij onze klanten en medewerkers. Locaties waar het veilig, verantwoord en vooral plezierig werken is.

Biovergister en andere innovaties

De Variabele is aandeelhouder, financier en adviseur van Cirq: een innovatieve biovergister van huishoudelijk GFT-afval. Op dit moment draait een pilot op Papendal. In 2021 / 22 moet de biovergister van Cirq geschikt zijn voor individuele woningen die – bij goede isolatie – op het gas koken, douchen en verwarmen en dus van het gasnet kunnen. Op dezelfde manier zijn we als investeerder en adviseur betrokken bij andere ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.  Vanuit betrokkenheid investeren we jaarlijks een substantieel bedrag en brengen daarmee innovatieve startups naar het level van praktische toepasbaarheid.

SMILE, LCA Database en  BKT Experts

Vanuit onze visie zijn we steeds op zoek naar de juiste scenario’s om voor vastgoed strategisch de juiste keuzes te maken. Rekenmodellen als SMILE en de LCA database helpen ons om de beste keuzes te maken en inzichtelijk te onderbouwen.

In de praktijk gebruiken we circulaire alternatieven zoals de Badmeester, Toiletjuffrouw en Keukenprinses. Zo zorgen we ervoor dat “nieuwe” materialen tot hun recht komen in onze scenario’s en in de toekomst worden hergebruikt.

 

Op al deze en diverse andere fronten zijn we actief in de weer met duurzaamheid. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze proceseigenaar Innovatie en Advies, Ludwig Smits. U kunt Ludwig bereiken op lsmits@dev.devariabele.nl of 0800-7107.